Lahaina Yacht Club
IMG_7544.jpg

Dinner Menu

Served 5-9:30pm

LYC-DINNER-2019-BG.jpg